Dijagnostički test jezičkih veština i poznavanja stranog jezika (da, postoji razlog zašto ta 2 odvajamo, nastavi da čitaš i uvidećeš ovu razliku) je detaljan i sveobuhvatan test namenjen da testira sve tvoje jezičke veštinevokabular tj. fond reči i gramatikuSvaki polaznik je drugačiji: neko govori s lakoćom, ali ima ograničen opseg gramatike i vokabulara, dok neko odlično poznaje gramatička pravila, čita i razume sagovornika, ali ima strah od usmenog izražavanja. Zbog toga mi praktikujemo sveobuhvatno testiranje kako bismo stekli uvid u sve aspekte tvojih jezičkih veština. Ovaj test u Queen Victoria Education su sastavili diplomirani filolozi, dugogodišnji profesori stranih jezika, sa velikim iskustvom i odličnim poznavanjem stranog jezika koji predaju, načina na koji ljudi uče, kao i evropskih i svetskih standarda u jezičkom obrazovanju i klasifikaciji nivoa (ovde se prvenstveno misli na Zajednički evropski referentni okvir za jezike – CEFR, tj. “Common European Framework of Reference”, propisan od strane Saveta Evrope).

Dijagnostički test, pored onoga što većina ulaznih testova u školama jezika testira – vokabulara i gramatike, testira i tvoje pasivne (slušanje i čitanje) i AKTIVNE jezičke veštine (pisanje i pričanje), po ugledu na standardizovane međunarodne ispite za strane jezike. Zašto je ovo važno? Kada učimo strani jezik, pasivne jezičke veštine su ono što se prvo razvija, dok se aktivne jezičke veštine razvijaju nešto sporije. Više o tome možeš pročitati u ovom tekstu koji se bavi baš tom temom: “Ja razumem, ali nikako da propričam”. Može se desiti da su tvoje pasivne veštine daleko razvijenije od tvojih aktivnih veština, pa bi po nekom “čisto papirnom” ulaznom testiranju bio/la smešten/a na nivo na kom ti ne bi bilo prijatno kada se vežba pričanje, iako bi ti možda gramatika bila razumljiva, što bi bilo veoma kontraproduktivno za tvoje dalje učenje. Može se desiti da je tvoj fond reči zaista veliki, ali ti manjka znanja gramatike kojom bi mogao/la sve te divne reči da “upakuješ” kako bi rekao/la ono što želiš, što bi opet bio veoma nezgodan ograničavajuć faktor za dalje učenje ukoliko se tome ne posveti pažnja na vreme. Ove nivoe razvijenosti jezičkih veština, poznavanja gramatike i vokabulara, su ono što profesor procenjuje pri dijagnostičkom testiranju i, shodno tome i CEFR propisima o tome kakva jezička znanja i veštine podrazumeva svaki od nivoa, daje mišljenje o tome koji bi tip kursa i koji nivo najbolje odgovarali BAŠ TEBI i tvojim trenutnim jezičkim potrebama. 

Dijagnostički test je naročito važan za polaznike koji žele da se spremaju za polaganje nekog od međunarodnih ispita (IELTSTOEFLFCECAESAT, itd.). On nam pruža odličan uvid u to gde su tvoje jezičke veštine trenutno, kako bismo mogli da ti damo što precizniju procenu o tome koliko vremena, časova i samostalnog rada kod kuće će ti biti potrebno da se pripremiš za polaganje svog ispita i ostvariš baš rezultat koji želiš, odnosno koji ti je potreban. I ne samo to, on pomaže tvom profesoru da, na najbolji mogući način, prilagodi časove pripreme za pomenuti ispit baš tebi, tvojim znanjima i veštinama i ciljevima koje želiš da ostvariš.

dijagnosticki test

Možda si napravio/la dužu pauzu od završetka prethodnog kursa, pa ti je potrebno da neke stvari obnoviš, a možda si za to vreme gledao/la mnogo YouTube videa ili filmova, slušao/la vesti i podcast-e ili čitao/la novine i knjige na stranom jeziku koji učiš, pa je tvoj jezik dosta napredovao u međuvremenu i sad već možeš da se upišeš na B21 nivo. Možda si prošli put pohađao/la kurs u velikoj grupi gde nisi imao/la priliku da dovoljno vežbaš pričanje i upotrebu gramatike koju znaš na papiru u govoru, pa bi bolja opcija za tebe bio kurs na kome ne moraš puno da razmišljaš o novoj gramatici, već da radiš na tome da se osećaš što samouverenije kad govoriš i razvijaš svoj fond reči. Ovakvih MOŽDA ima prilično mnogo, a dijagnostički test nam omogućava da saznamo odgovore na sva takva pitanja i pronađemo kurs BAŠ ZA TEBE. Svaki polaznik je drugačiji i upravo zbog toga želimo da ti omogućimo učenje jezika kakvo je baš tebi potrebno i kakvo će ti doneti najbolje rezultate.

dijagnosticki test

Online testovi i testovi bazirani samo na gramatici nisu adekvatni da procene sve tvoje aktivne i pasivne jezičke veštine (čitanje i analiza teksta, pisanje, slušanje i govor). Ono što oni mogu da procene, i to samo ako su veoma pažljivo sastavljeni (što većina istih NIJE), jesu poznavanje gramatike i raspoznavanje (dakle ne ZNANJE, već uglavnom samo pasivno prepoznavanje) vokabulara, tj. fond reči. Veštine upotrebe jezika uključuju još i brzinu, konciznost, efikasnost izražavanja i način izražavanja ideja, kao i mnoge druge aspekte poznavanja i upotrebe jezika. Sve ovo se procenjuje u okviru dijagnostičkog testa i pomaže nam da odaberemo najbolju opciju baš za tebe, prema tvom trenutom znanju i trenutnoj razvijenosti jezičkih veština, a shodno tvojim ciljevima i planovima za dalje usavršavanje stranog jezika.

dijagnosticki test

U većini škola stranih jezika se na ulaznom testiranju proveravaju 2 stvari: ponajviše gramatika, pomalo vokabular i, u nekim retkim slučajevima, veštine govora. Ako si već stigao/la do ovde, već znaš šta se sve procenjuje na našem dijagnostičkom testu i jasno ti je kako se takav sveobuhvatni vid testiranja poprilično razlikuje od običnih ulaznih testova. Zamisli da od samog početka kursa imaš profesora koji zna tačno gde je trenutno svaka od tvojih jezičkih veština i šta želiš da postigneš daljim usavršavanjem svog jezika! U Queen Victoria Education, kao što možeš pročitati i na stranicama naših kurseva, profesori se trude da prilagode materijale i aktivnosti koje se rade na časovima na način koji će u najvećoj mogućoj meri doprineti jezičkom rastu njihovih polaznika, tako da svako dobije baš ono što mu je potrebno i što će mu najviše i na najbolji mogući način pomoći da razvija svoj jezik.

Autorka teksta: Jelena Nikićević

INFO o dijagnostičkom testiranju:

Trajanje: 120 minuta

Testiranje: pismeno i usmeno

Termini: od ponedeljka do petka, od 9 – 20h

Cena testiranja: 20 eur u dinarskoj protivvrednosti

Po obavljenom testiranju, svaki kandidat dobija detaljan izveštaj o procenjenoj razvijenosti svake jezičke veštine i celokupnom nivou prema CEFR skali; mišljenje i savete profesora u pogledu daljeg jezičkog usavršavanja, kao i predlog personalizovanog programa priprema za željeni međunarodni ispit.