engleski za decu

Naš sin je bio svega tri dana star kada smo ga suprug i ja doneli kući. Prvi meseci našeg zajedničkog života protekli su u prepoznavanju i zadovoljavanju različitih bazičnih potreba našeg deteta. Nekoliko meseci kasnije, spisku naših roditeljskih dužnosti pridružilo se i upoznavanje deteta sa svetom koji nas okružuje, a potom i neprekidno razmišljanje oko toga šta sve mi kao roditelji možemo da učinimo da detetu osiguramo srećno i bezbrižno detinjstvo i na koje sve načine možemo da stimulišemo razvoj njegovih potencijala. Vodili smo računa da u obzir uzmemo i veštine koje će detetu i u odraslom dobu biti od neprikosnovenog značaja, poput informatičke pismenosti i poznavanja stranih jezika.

Mnogi roditelji upravo takve kompetencije deteta imaju na umu, te odlučuju da decu upišu na kurseve stranih jezika. Smatram to vrednom investicijom u budućnost deteta. No, da bi Vam takva investicija bila isplativa, neophodno je da dete uspešno usvaja i primenjuje stečeno znanje. A da bi uspešno usvajalo znanje, nepohodno je da ima pozitivan odnos prema jeziku koji usvaja. Pre nekoliko godina sam radila sa detetom iz Japana i želela sam da znam zašto uči engleski jezik. Odgovorilo mi je da mrzi učenje engleskog jezika i da to radi samo zato što to njegova majka želi. Deca koja imaju otpor prema jeziku sasvim sigurno u učenju jezika neće uživati, niti će napredovati onoliko koliko bi mogla da im je stepen motivacije viši i da gaje pozitivan odnos prema jeziku.  

Roditelji imaju ključnu ulogu u izgradnji ne samo odnosa deteta prema učenju jezika, već i nastanku njegovih stavova prema drugim važnim i manje važnim temama u životu. U nastavku možete videti šest korisnih saveta za razvijanje autentične ljubavi prema jeziku, bez obzira na to da li Vaše dete već pohađa kurs jezika ili ne.

  • Prilagodite sadržaj uzrastu

Danas znamo da mozak deteta uzrasta 2 godine ima duplo više sinapsi od mozga odraslih. Šta to konkretno znači? To znači da su deca na tako ranom uzrastu znatno većih kapaciteta za usvajanje novih znanja od ljudi u odraslom dobu. Kako deca odrastaju, tako se i broj veza među neuronima smanjuje. Deca upijaju svet oko sebe i ako im se informacija pruži na pravi način, ona će je bez ikakve sumnje usvojiti. Jedini pravi način je onaj koji je prilagođen detetu. Zaboravite na gramatička pravila i apstraktne teme – dete će se time baviti kada za to dođe odgovarajući trenutak, te se u vrtićkom i predškolskom uzrastu zabavljajte učeći jednostavne imenice, glagole, prideve i brojeve.

  • Imajte u vidu opseg pažnje deteta

Za razliku od odraslih koji mogu voljno usmeriti i održavati pažnju na određeni sadržaj i nekoliko sati, deca to ne mogu. Što je dete mlađe, to je i dužina njegove pažnje kraća, a distraktibilnost je veća. Mnogim roditeljima je poznata tehnika distrakcije uplakanog deteta neobičnim i zanimljivim predmetom. U predškolskom uzrastima deca nemaju dobro razvijenu voljnu pažnju, ona počinje da se razvija tek u mlađem školskom uzrastu. To znači da će pokušaji da skrenete i održite pažnju deteta sa svetlucavog novog automobila na jezičku igru (o kojima će kasnije biti više reči) po Vašem izboru verovatno biti neuspešni, frustrirajući za Vas i naporni za dete. Savetujem da jezičku igru organizujete oko sadržaja koji dete zanima i da jezičke igre traju od 10-30 minuta u zavisnosti od uzrasta deteta.

  • Stavite jezičku igru u kontekst

Deca nauče maternji jezik u interakciji sa svetom koji ih okružuje. Na isti način bi trebalo da nauče i strani jezik. Trebalo bi motorički i čulno angažovati dete, odnosno učiti kroz pokret, dodir, miris, ukus, zvuk, sliku i igru. Odabirom zanimljivih jezičkih igara obezbeđujete pažnju bez koje nema učenja.

  • Budite pozitivni!

Jezičke igre shvatite kao igru i trudite se da se što bolje zabavite sa detetom. Posmatrajte ih kao priliku da se s njim još više zbližite i budite ponosni na svaki napredak svog deteta i na sebe što mu takav napredak omogućavate!

  • Pohvaljujte!

Pohvale su način da učvrstimo određeno željeno ponašanje. Vaše dete je naučilo nekoliko novih reči kroz igru? Pohvalite. Uspešno izbrojalo do 10? I to je vredno pohvale. Uspešno razlikuje boje na stranom jeziku i boji crtež? Okačite crtež na frižider da svi ukućani vide. Isto onako kako učimo decu lepom ponašanju, tako ih učimo i da se strani jezik voli. Ako dete jednom stvori ovakvu čvrstu, asocijativnu vezu između stranog jezika i osećanja ponosa i zadovoljstva, onda očekujemo da dete i u budućnosti generiše pozitivne emocije pri učenju stranog jezika i da u procesu usvajanja istog istinski uživa.

  • Ništa na silu!

Sećate li se kako niste mogli da naterate dete da spava baš onda kada Vi to poželite ili da pojede hranljivu kašu od povrća koju ste s ljubavlju pripremili? Isto tako ne možete naterati dete da usvoji određeni sadržaj. Budite spremni na to da stvari možda neće ići onako kako ste zamislili. Budite strpljivi, promenite pristup i trudite se da dete zainteresujete da učestvuje s Vama u jezičkim igrama. Nemojte kažnjavati ili kritikovati dete kako ne biste izazvali otpor i moguće kasnije probleme sa učenjem. Bolje i da dete ima neutralan odnos prema učenju jezika, nego da mu taj proces bude odbojan.

Da rezimiramo, Vi, kao roditelji, možete učiniti sjajnu stvar za svoje dete: možete im dati dobru osnovu za dalje učenje stranih jezika i, što je još važnije, možete im pomoći da jezik zaista zavole i da ga vremenom uspešno usvoje. U narednim nedeljama ćemo vam predstaviti nekoliko korisnih jezičkih igara, ako ste nestrpljivi  pozivamo vas da prisustvujete besplatnoj jezičkoj radionici Kako da dete zavoli učenje stranih jezika, koja se održava u subotu, 29. juna u 10 h. Na ovoj sjajnoj radionici ćete dobiti pregršt ideja i praktičnih saveta za rad sa najmlađima. Ona je ujedno i uvodna radionica našeg programa jezičke edukacije za decu Engleski s Nevenom koja startuje ove jeseni. 

A ukoliko smatrate da bi trebalo da osvežite sopstveno znanje stranog jezika, pre nego što se upustite u ovu avanturu sa sopstvenim detetom, u Queen Victoria Education možete pronaći kurseve baš po svojoj meri.