pripreme IELTS

Dvadeset prvi vek je vek izražene mobilnosti. Sve veći broj mladih, ali i onih koji se tako osećaju, kreće u potragu za boljim životom ili boljim uslovima studija. Bilo da želiš da studiraš u Australiji, upišeš master program u SAD ili se prijaviš za neki od programa studentske razmene poput ERASMUS-a, jedan od glavnih uslova je da znaš strani jezik. Svoje znanje dokazuješ međunarodno priznatim jezičkim sertifikatom. S obzirom na to da je engleski jezik lingua franca današnjice, sasvim je razumljivo da se upravo traži poznavanje tog jezika, čak i u zemljama gde on nije maternji.

Postoji zaista veliki, a pomalo i zastrašujući, broj ispita koje možeš da polažeš. U moru akronima (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT, FCE, CAE, CPE, BEC, OET itd.), postavlja se pitanje – Kako da izabereš pravi ispit?

Krenimo redom: prvi korak je da se na sajtu fakulteta/ poslodavca/ ambasade prilikom prijave za vizu detaljno informišeš o tome koji se ispiti prihvataju i da vidiš koje su ti opcije. Najčešće su u pitanju IELTS (International English Language Testing System) i TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Oba testa su prihvaćena u preko 130 zemalja i od strane najboljih univerziteta i institucija. 

Međutim, ne postoji univerzalno prihvaćen ispit. Svaki univerzitet, kompanija, institucija itd. imaju svoj poseban spisak uslova koje kandidat mora da ispuni. Takođe, ako želiš da studiraš, isti univerzitet će imati drugačije zahteve u odnosu na to šta želiš da studiraš. Neće ti biti potreban isti broj poena/ocena ako želiš da radiš master iz književnosti ili ako se prijavljuješ na studije matematike. Stoga, naredni korak je da saznaš koju ocenu ili broj poena je potrebno da ostvariš na ispitu. 

Na izbor ispita mogu uticati i neki od sledećih faktora: 

Format i sadržaj ispita (koje se veštine testiraju)

Učestalost termina polaganja

Lokacija ispitnog centra

Cena ispita

Period važenja ispitnih rezultata

IELTS je u zajedničkom vlasništvu British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge Assessment English. Postoje 2 modula – General i Academic. Ako želiš da studiraš u inostranstvu ili radiš u struci, biće ti potreban Academic, a General, koji je malo lakši, ako želiš da emigriraš.  S druge strane, TOEFL organizuje Education Testing Servis iz SAD. Stoga, američki univerziteti ipak daju prednost ovom ispitu, dok Velika Britanija i zemlje Komonvelta malu prednost daju IELTS-u. Ipak, ne treba se oslanjati na generalizacije, već se vrati na prvi korak i informiši se na sajtu univerziteta na koji želiš da se prijaviš.

TOEFL i IELTS imaju četiri dela koja  testiraju četiri jezičke veštine – slušanje, čitanje, pisanje i govor. Međutim, formati testa se razlikuju i potrebna je priprema za određeni test. Na primer, TOEFL se polaže na računaru (svi delovi, uključujući i govor), što nekim kandidatima zna da bude problematično. 

 
pripreme toefl

Kada je reč o učestalosti polaganja, većina ispita se može polagati nekoliko puta u toku godine, dok je IELTS i TOEFL moguće polagati gotovo svakog meseca u više ispitnih centara (Beograd, Niš, Novi Sad), a rezultati koje ostvariš važe 2 godine. Međutim, ako želiš da polažeš međunarodni ispit i da imaš zvaničnu potvrdu nivoa znanja, a da njegovi rezultati važe doživotno, naša prepruka je da polažeš Kembridžove ispite – FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate in Proficiency in English). Ove sertifikate prihvata veliki broj univerziteta i poslodavaca, prvenstveno u Evropi, tako da predstavljaju dobru alternativu ispitima čiji rezultati važe svega dve godine.

Ukoliko si još uvek u srednjoj školi i želiš da se upišeš na neki od američkih koledža, od tebe se traži da polažeš TOEFL i SAT (Scholastic Aptitude Test). SAT je standardizovani ispit, tj. prijemni ispit koji svi srednjoškolci u Americi polažu da bi se upisali na koledž. Reč je o veoma zahtevnom ispitu za koji se  izvorni govornici spremaju i do godinu dana kako bi se upisali na željeni koledž, tako da ti savetujemo da sa pripremama počneš na vreme, pogotovo ukoliko je tvoj opšti nivo jezika na nižem nivou od C1 po CEFR skali.

Važno je napomenuti da se ovim ispitima ne testira opšte znanje, već se testiraju jezičke veštine, i bez obzira na tvoje predznanje, biće ti potrebno određeno vreme da savladaš format ispita i stekneš brzinu rešavanja testova. Upravo zbog toga je vrlo važno odvojiti dovoljno vremena za pažljivu pripremu. Nažalost, nije dovoljno to što možeš da „gledaš filmove bez titla“ ili što si već učio/la engleski godinama i dobro se služiš njime. Kljično je pronaći zvanični pripremni centar gde rade profesori posebno obučeni za ovu vrstu priprema koji koriste zvanične materijale i softvere i gde ćeš moći da dobiješ podršku tokom celog procesa (od prijave ispita i pripreme, do samog polaganja) i odgovore na svoje nedoumice.

Queen Victoria Education je upravo takav pripremni i ispitni centar, koji vodi računa o svojim polaznicima, prati i usmerava njihov jezički razvoj. Pošto na osnovu dijagnostičkog testiranja damo detaljnu procenu svih jezičkih veština, za svakog polaznika pravimo individualni program priprema koji će mu pomoći da se u optimalnom roku spremi za polaganje ispita. 

Naši stručnjaci će ti pomoći da odabereš pravi ispit za sebe, ali i da ga položiš.

Vidimo se!

Autorka teksta: Mina Suknović