Jesi li se ikada zapitao/la na koji način učiš i kom tipu učenika pripadaš? Na koji način usvajaš nova znanja? Ranije se smatralo da svi učimo na isti način, nema tu neke filozofije, sedneš i učiš i juriš prosek za budžet. Ali, nije baš tako. Različiti smo i na različite načine učimo, obrađujemo informacije i pamtimo. Zašto je korisno znati koji si tip učenika? Zašto je i nama, tvojim profesorima, to važno? Jer ćeš, poznajući sopstvene mehanizme usvajanja znanja, lakše steći i unaprediti određenu veštinu dok će tvoji profesori jezika, imajući u vidu tip kome pripadaš, odabrati najefikasniji pristup nastavi.

U narednom delu ćeš se upoznati sa najvažnijim karakteristikama svakog od sedam tipova i verovatno ćeš se pronaći u različitim delovima. To je sasvim normalno. Svi mi predstavljamo kombinaciju različitih stilova učenja ili, pak, imamo jedan dominantni stil i elemente drugih.

Vizuelni tip

Da moramo da opišemo ovaj tip nekom ključnom rečju, ta reč bi bila slika. Vizuelni tipovi uče tako što se oslanjaju na boju, mapu, film ili crtež, oslanjaju se, dakle, na ono što vide. Ako pripadaš ovom tipu, onda imaš toliko flomastera i markera da i nastavnik likovnog može da ti pozavidi. Različitim bojama podvlačiš važne informacije ili ih beležiš na samolepljivim stikerima.U različitim bojama, razume se. 

vizualni tip

Prednost daješ edukativnim filmovima i prezentacijama u odnosu na tekst i tako prezentovanu informaciju s lakoćom usvajaš i kad god možeš, tekst pretvaraš u sliku (recimo, na času engleskog prepišeš sa table reč pig i nacrtaš pored jedno prasence).

Auditivni tip

Auditivni tipovi se oslanjaju na zvuk, muziku, rimu i ritam. Ako ne možeš da zamisliš da učiš bez muzike, ako imaš dobar osećaj za ritam i često koristiš rime pri učenju, onda si ti auditivni tip. 

auditivni tip učenika

Ovaj tip će rado pribeći nekoj od mnemotehnika kako bi zapamtio relevantan podatak: umesto da buba niz od deset bezvučnih suglasnika (p, k, t, ć, š, s, č, f, h, c), on će ih zapamtiti kao akronim rečenice „Poljoprivredni kombinat Takovo ćurke šiša svakog četvrtka“ (+f, h, c).  Zgodno, zar ne?

 Verbalni tip

 

Ukoliko spadaš u verbalne tipove, oslanjaš se na govor i pisanje. Obično učiš tako što čitaš ili se preslišavaš naglas i važne stvari moraju „da ti prođu kroz ruku“: definicije zapisuješ nekoliko puta, a nove reči učiš tako što ih koristiš u različitim kontekstima – i u usmenom i u pisanom diskursu. Voliš da čitaš i imaš širok vokabular i s lakoćom usvajaš nove reči.

 

Kinestetički tip

Najviše voliš da učiš kroz sopstveno iskustvo? Vrlo si aktivan i potrebno ti je da osetiš svet oko sebe kroz pokret, dodir, eksperiment? Ne možeš dugo da sediš mirno, gestikuliraš dok govoriš? Možda šetaš po sobi dok učiš? Ako su tvoji odgovori na ova pitanja potvrdni, onda pripadaš kinestetičkom tipu.

Ljudi koji pripadaju ovom tipu najbolje pamte ono što su već radili. Imaju izraženu potrebu za pokretom, pa tako i kinestetički tip voli da podvlači važne informacije u knjizi, prekucava beleške, menja mesto učenja, pravi česte pauze, itd.

Logički tip

Neretko se dešava da se logički tip opredeli za karijeru koja ima veze sa naukom i matematikom. Da bi uspešno učili, materiju oganizuju po logičkim celinama, kategorijama i tabelama i teže tome da ideje svedu na formule, tj. da prirodne odnose među pojmovima predstave matematičkim odnosima i objasne kauzalnim vezama.

 

Socijalni (interpersonalni) tip

Socijalni tip uči kroz interakciju sa drugima i odlično se snalazi u grupnim projektima. Rad u grupi podrazumeva spremnost na razmenu ideja, učešće u diskusijama i igranje uloga.

Samostalni (intrapersonalni) tip

Ovom tipu najviše odgovara individualni rad. Uče kroz samostalno istraživanje i mišljenje, introspekciju, pisanje dnevnika. Na primer, osoba koja čita knjige o samopomoći kako bi došla do odgovora na pitanja o sebi bi bila zgodan primer intrapersonalnog tipa učenika.

 

A kom tipu ti pripadaš? Piši nam u komentaru.