pripreme za SAT test

Studiranje u inostranstvu je nezamenljivo iskustvo. U američkim filmovima smo nebrojano puta videli da je upis na koledž podjednako stresan i za decu i za roditelje – počevši od polaganja prijemnog ispita, izbora koledža, odlaska od kuće, života na kampusu itd.

Ipak, tvoja želja je da se nakon završene srednje škole upišeš na neki od američkih koledža i tako pridružiš hiljadama studenata koji dolaze iz celog sveta. 

Prva prepreka je prijemni ispit. On je isti za sve studente, bez obzira na to iz kog dela sveta dolaze, ali to ne bi trebalo da te plaši ukoliko na vreme počneš da se pripremaš i pripremu poveriš stručnim profesorima. Nastavi da čitaš ovaj tekst, i saznaj sve o američkom prijemnom ispitu SAT!

Pun naziv ispita je:

SAT (Scholastic aptitude test) test ili američka matura, odnosno prijemni ispit na fakultete
Evidence based reading and writing: Reading+Language and Writing
Math

Ko sve polaže ovaj test?
Najvažnije je da pre svega zapamtiš jedno – ovaj test polažu Amerikanci i spremaju se za njega kao i ti! Nema razlike u testu koji polažu izvorni govrnici engleskog jezika i bilo ko drugi ko dolazi iz zemlje u kojoj engleski nije zvanični govorni jezik.
Koliko puta mogu da polažem SAT?
Test se može polagati više puta, a onda kombinovati, odnosno sabirati najbolji rezultati sa svakog dela, takozvani superskor. Na primer: test polažeš u januaru 2018 i aprilu 2018, u prvom roku imaš na primer 500 iz engleskog i 400 iz matematike, a u drugom roku 600 iz engleskog i 300 iz matematike. Sabraćeš najbolje rezultate iz dva roka, dakle 600+400.
Ko me može spremiti za SAT?
Za SAT ispit te ne može spremati svaki profesor engleskog ili matematike, već neko ko je na vrlo temeljan, analitičan i praktičan način izučio ne samo format testa, već i sadržaj istog i tipove informacija u njemu, kao i veštine koje su ti potrebne da ovaj test uradiš kako treba. To se ne može naći u knjigama za profesore niti instrukcijama o tome kako izvoditi pripreme za SAT ispit. Neko ko ima dugogodišnje iskustvo u tome, jer odabir najefikasnijeg pristupa za svakog individualnog polaznika zahteva pažljivo sagledavanje ne samo tvog znanja, već i veština, zatim koji si tip učenika, a zatim i vođenje statistike o tome koji tip pitanja ti pravi najveće probleme i pomno praćenje tvog napretka na svakom od tih tipova pitanja. Tipovi pitanja nemaju veze sa tvojim znanjem, već tvojom sposobnošću da analiziraš informacije na način koji se od tebe traži, u tekstu dalje ćeš naći više informacija o ovome.
Priprema za SAT može biti finansijski zahtevna
Da, svakako da može. Kvalitetni časovi zahtevaju veliki rad profesora i pre i posle svakog časa sa tobom. Vodi se statistika, čita svaki test i zadaci se ne mogu pregledati samo štikliranjem tačnih i netačnih odgovora, već profesor mora da pročita sve da bi video koji je to logički tip zadatka i zašto ti pravi problem. To zahteva vreme. Ali zamisli sledeću situaciju:
Želiš da dobiješ stipendiju na željenom fakultetu. Spremaš se za SAT kod nekoga ko možda ima nižu cenu, ali nije baš stručan za to. Treba ti vše vremena, veći broj časova. Trošak se povećava. Priprema je manje efikasna. Ti dobijaš manji broj poena i ne dobijaš punu stipendiju. Gubiš veliku sumu novca jer si štedeo/la na kvalitetnoj pripremi.

 1. FORMAT TESTA I OCENJIVANJE
  Format testa iz engleskog:

Section 1: 65 minuta za Reading, 52 pitanja;

Section 2: 35 minuta za Writing and language, 44 pitanja;

Esej se radi ako to univerzitet traži, i nosi drugačije skorovanje koje ne utiče na celokupan rezultat (8 bodova maksimum).

Matematičko-logički zadaci na SAT testu nose 800 poena (od mogućih 1600) i podeljeni su u 2 dela.

Section 3:  25min, 20 pitanja (od čega 15 multiple choice, 5 grid-in – rešenja sam/a upisuješ)
Section 4:  55min, 38 pitanja (od čega 30 multiple choice, 8 grid-in)

Svi odgovori se unose na posebne ANSWER SHEETS, koje pregleda Scantron – mašina koja registruje označena polja na ovim papirima, i na taj način se ocenjuje tvoj SAT test (naravno, osim eseja, koje ipak ne može mašina da oceni).
Svaki odgovor nosi ISTI broj poena, a pogrešni odgovori se NE „kažnjavaju‟ negativnim poenima.

SAT test
 1. ŠTA SE TESTIRA tj. ŠTA SE OD TEBE OČEKUJE DA ZNAŠ:

Engleski:

Reading: tekstovi su autentični, iz različitih epoha, uvek se čitaju jedan do dva književna teksta i dva do tri stručno-naučna teksta, a pitanja su takva da se traži razumevanje i književna ili kritička analiza. Takođe se mora vladati grafikonima, odnosno znati očitati tabele, dijagrame i grafike sa podacima kako bi se odgovorilo na neke od zadataka.

Writing and language je test razumevanja koliko i znanja jezika, traži se sposobnost lektorisanja podvučenih rečenica/fraza i najbolja zamena istih nekim drugim.

Odgovori su uvek ponuđeni, ali mora se brzo čitati i tražiti najlogičniji , a eliminisati  vidno netačan odgovor.

SAT esej u najvećem broju slučajeva nije obavezan, ali ako se traži, produžava pripremu jer je drugačiji od svega sto pišemo u školama u Srbiji. Čita se autentičan tekst  iz bilo koje epohe i piše se kritički komentar na tekst koji podrazumeva mišljenje o temi, stav autora i lični stav kandidata, razumevanje pročitanog teksta i osvrt na jezik koji je autor koristio, te njegove argumente.

Matematika: Gradivo matematike koje se testira na SAT ispitu se uglavnom poklapa sa gradivom matematike koje se uči u našim srednjim školama, sa određenim razlikama u pristupu. Najveći broj zadataka na delu iz matematike SAT ispita ne testira tvoju sposobnost pamćenja dugačkih formula (neke od formula koje su ti potrebne za rešavanje određenih delova zadataka iz geometrije, na primer, su date na samom testu), već tvoju sposobnost da ih primeniš kao i da, korišćenjem određenog koncepta koji si učio/la iz matematike, rešiš neki problem s kojim bi se mogao/la susresti i u stvarnom životu. Zato se ovaj deo SAT testa naziva MATEMATIČKO-LOGIČKI, a ne samo matematički. Grubo podeljeno, oblasti matematike iz kojih dolaze zadaci na SAT ispitu su: algebra, geometrija, verovatnoća i statistika.

2. KOLIKO VREMENA MI JE POTREBNO DA SE PRIPREMIM?

Engleski: Koliko vremena za pripremu? Zavisi od znanja. Osobe na višem nivou u smislu jezičkog znanja brže možda napreduju, ali svakako sve zavisi od njihove veštine u čitanju, kritičke analize teksta i sposobnosti da tekst vide kao slojeve različitih tipova informacija. To se u našim školama ne radi na isti način i veštinu čitanja teksta na engleskom i odgovaranja na SAT pitanja moraju savladati svi zbog vremena na raspolaganju.
Matematika: Vreme za pripremu ovog dela testa zavisi od sledećih faktora:

 • Predznanje matematike koje nosiš iz srednje škole
  1. ako si matematiku učio/la sve 4 godine srednje škole (kao gimnazije, pogotovo prirodni smer), pred tobom je nešto lakši put, dok je malo više vremena potrebno đacima srednjih škola u kojima se matematika uči samo 2 godine (kao što je slučaj u srednjim stručnim školama), samo zato što se za te 2 godine nisu pokrili svi koncepti iz matematike koji se testiraju na SAT ispitu.
  2. koju si ocenu imao/la iz matematike tokom srednje škole, tj. koliko pređenog gradiva si zapravo usvojio/la, a koliko ti je samo poznato.
 • Količine vremena i truda koje si spreman/na da uložiš u samostalni rad kod kuće
 • Koliko se lako prilagodiš drugačijem pristupu matematici koji se od tebe traži da bi uspešno položio/la svoj SAT test, koji od tebe traži ne samo da umeš mehanički da reprodukuješ napamet naučene formule, već da zaista razumeš te koncepte i umeš da ih primeniš
Procenu vremena koje ti je potrebno za pripremu možemo dati tek nakon sprovedenog dijagnostičkog testiranja iz engleskog i matematike. Testiranje zakaži ovde.

3. PRIJAVA, KOLIKO PUTA GODIŠNJE MOŽE DA SE POLAŽE itd. 

Prvog dana po otvaranju prijava trebalo bi se registrovati (oko 3 meseca pre željenog datuma polaganja) kako bi se obezbedilo mesto u terminu i u mestu koje ti najviše odgovara. Organizator ispita je ostavio mogućnost i kasnijeg registrovanja za ispit (Late registration), tačnije do deset dana nakon zvanično završenog roka za prijavu, uz plaćanje odgovarajuće naknade od oko 30 dolara. Postoji i opcija liste čekanja, za slučaj da se neko od prijavljenih kandidata ne pojavi na polaganju, pa se pojavi slobodno mesto na dan polaganja. Tada osobe koje su bile na listi čekanja mogu da pristupe polaganju i registruju se i plaćaju polaganje na licu mesta.

Naš je ti je savet da ne iskušavaš sreću, već da se na vreme prijaviš jer se u našoj zemlji suočavaš sa još jednom preprekom, a to je ograničen kapacitet. Dešavalo se da zbog prijave velikog broja kandidata u određenom roku, neregistrovani kandidati moraju da putuju u neki od centara u zemljama u regionu, čime se dodatno uvećavaju troškovi polaganja ovog ispita (troškovi puta, smeštaja i sl.).

 • U Srbiji, test je moguće polagati oko 5 puta godišnje, ali se po potrebi može polagati i u regionu, sto omogućava dodatne opcije
 • Prijava ispita se vrši isključivo preko SAT College Board vebsajta i košta 86 dolara bez eseja, tj. 100 sa esejem.
 • Na polaganje ispita nosiš samo gumicu i običnu grafitnu olovku 2B (za popunjavanje answer sheeta) i kalkulator (jedan sa liste odobrenih) za matematičko-logički deo testa.
 
Potrudili smo se da damo odgovore na najčešća pitanja studenata koji bi da polažu ovaj ispit. Naravno, ukoliko imaš dodatnih pitanja, slobodno kontaktiraj s nama
 

Ukoliko si zainteresovan/na da se u našem jezičkom pripremnom centru spremaš za polaganje ovog isita, pozivamo te da zakažeš dijagnostičko testiranje. Više o tome šta je dijagnostičko testiranje, pročitaj ovde, dok isto možeš zakazati klikom da ovaj link.

SAT nije jedini ispit koji se polaže radi upisa na američke koledže. Postoji i ACT ispit koji ti može poslužiti kao ulaznica za studije, a više o njemu pronađi ovde. Važna napomena je da se radi o dva formata prijemnih ispita, ali to nisu jedini ispiti koje polažeš. Od stranih studenata, tj. tebe, najveći broj koledža traži da polažeš i TOEFL

U našem centru možeš da se spremaš za sve navedene ispite, i da dobiješ svu neophodnu pomoć u vezi sa prijavom i polaganjem ispita. Uveri se i ti zbog čega se naš centar može pohvaliti stopostotnom prolaznošću naših studenata na ispitima.

 

Autorke teksta: Ana Begović i Jelena Nikićević

U toku je upis na grupne ONLINE pripreme za SAT!
Kurs počinje prve nedelje decembra.
Ostale detalje nađi na stranici upisa:

Zaprati nas na društvenim mrežama da uvek budeš u toku sa
najnovijim dešavanjima u Queen Victoria Education!