ACT ispit

Kada tražiš savršeni koledž ili univerzitet za sebe u SAD, obično prvo proveriš zahteve za upis studenata koji nisu državljani Amerike, odnosno studenata poreklom iz ostalih krajeva sveta. Osim jezičkog testa, što je uobičajeno TOEFL, većina fakulteta traži ti i rezultate SAT ili ACT testova. Obično napišu i koliko bodova je potrebno za svaki od ispita, ali ostavlja se tebi da odlučiš koji od ta dva ćeš polagati uz TOEFL.

SAT i ACT su za američke studente ono što je velika matura za nas. Iz toga proizilazi da ćeš polagati isti ispit kao i tvoj vršnjak Amerikanac, jer je bez njega nemoguće napraviti rang liste na većini fakulteta. Ovi testovi su istovremeno i jedan oblik prijemnog, te broj ostvarenih bodova neretko utiče na sve od obima stipendije do ponude soba za stanovanje u okviru kampusa.

Ako odabereš studije prirodnih nauka velike su šanse da ti fakultet traži ACT skorove. To je tako zato što ovaj ispit, za razliku od SAT-a ima i obavezni kombinovani test prirodnih nauka (fizika, hemija, biologija).

Odgovori su ti ponuđeni, a samo jedna opcija od četiri je tačna. Odgovore odmah obeležavaš na listu za odgovore. Maksimalni skalirani broj bodova po testovima engleskog, čitanja, matematike i prirodnih nauka je 36, dok test pisanja može doneti ukupno 12 poena.

Hajde da vidimo šta te to očekuje ako odabereš ovaj test.

 

ACT Test of English

Imaš 45 minuta da odgovoriš na 75 pitanja u vezi sa pet kraćih tekstova. Tvoj zadatak je neka vrsta lektorskog posla: odlučuješ da li su podvučene celine u tekstovima u skladu sa gramatičkim pravilima, da li postoji neka bolja reč da se uklopi u dati kontekst, te da li su neka rečenica ili pasus na najprirodnijem mestu u odnosu na ceo tekst ili bi ih trebalo prebaciti na neko drugo mesto.

ACT Reading

Imaš 35 minuta da odgovoriš na 40 pitanja u vezi sa četiri duža teksta. Tekstovi koje čitaš su uglavnom poreklom iz brucoških udžbenika i stručnih časopisa, jer su to tipovi materijala sa kojima ćeš se susretati na prvoj godini studija. Pitanjima se testira tvoje razumevanje pročitanog: da li umeš da odrediš glavne ideje izrečene u tekstu, da li i kako razlikuješ svrhe određenih informacija datih u tekstu i njihove međusobne veze, da li i kako razumeš neke od upotrebeljenih reči, te da li umeš da odrediš svrhu i mesto određenog pasusa u široj organizaciji teksta, kao i da li vladaš stilskim i žanrovskim odrednicama u vezi sa tekstom koji čitaš.

 

ACT Math

Imaš 60 minuta da odgovoriš na 60 pitanja iz algebre, geometrije i trigonometrije.  Od tebe se očekuje da vladaš gimnazijskim gradivom matematike, ali možeš koristiti jedan od odobrenih modela kalkulatora. Kontrola dozvoljenih tipova kalkulatora stroža je nego na SAT-u, pa moraš pažljivo odabrati. Što se distribucije pitanja tiče, imaš 33 pitanja iz algebre, 23 iz geometrije i 4 iz trigonometrije.

ACT Science Reasoning

Iako deluje kao test znanja prirodnih nauka, ovaj test više nalikuje čitanju nego testovima koji su ti poznati iz fizike, biologije ili hemije iz srednje škole. Imaš 35 minuta da odgovoriš na 40 pitanja u vezi sa sedam tekstova iz naučnih oblasti.  Svaki od tekstova pripada jednom od tri formata: Data representation (prikaz podataka), Research summary (sumiranje rezultata istraživanja) ili Conflicting viewpoints (suprotstavljeni pogledi na temu). Svaki od tekstova iz ovih kategorija prati najmanje pet, a najviše sedam pitanja u vezi sa podacima iznetim u istim. Kako se test sastoji od ukupno sedam tekstova sa pratećim pitanjima, prilično je sigurno da ćeš čitati i odgovarati na pitanja u vezi sa tri teksta iz kategorije Data representation, tri iz kategorije Research summary i na jedan duži iz kategorije Conflicting viewpoints.

ACT Writing

Ovaj test je izborni, što znači da neki fakulteti neće tražiti od tebe da dostaviš rezultate pisanja. Pri prijavi ispita, moraš uneti posebnu napomenu da ti je potrebno i pisanje, jer u suprotnom nećeš dobiti ni test pisanja, niti rezultate kada dođeš da polažeš ispit. Važno je da pitaš željeni fakultet da li je potrebno da radiš i test pisanja. Ako jeste, onda imaš 40 minuta da u formi eseja odgovoriš na zadatu temu. Teme su raznovrsne i zahtevaju opšte obrazovanje, ali neretko i poznavanje američkog političkog i društvenog sistema, kulture i istorije. Ovaj deo testa uvek se radi na samom kraju, baš zato što nije uvek neophodno da svi kandidati dostave rezultate željenim univerzitetima. Skor testa pisanja odvojen je od ukupnog skora ACT-a, kao i u slučaju SAT testa pisanja.

Budući da je priprema za ovaj test, koji moraju polagati i tvoji vršnjaci kojima je engleski maternji jezik i koji su se na njemu školovali, zaista obimna i zahteva mnogo tvog samostalnog rada i vremena, preporučujemo ti da se na vreme počneš ozbiljno spremati. Prvi korak je taj da se testiraš  u našem centru i da odredimo tvoj nivo znanja engleskog jezika, te da preporučimo način i okvirno vreme pripreme. Zakaži dijagnostičko testiranje klikom OVDE.

Drugi korak je da otpočneš pripremu uz pomoć posvećenih i stručnih profesora jezika i matematike, te da vežbaš na autentičnim materijalima za pripremu ispita. Treći korak je da se uradi simulacija pod realinim ispitnim uslovima i da zajedno odlučimo o datumu ispita (ACT se organizuje pet puta godišnje), te da te uputimo u način prijavljivanja za ispit. Četvrti korak je samo polaganje ispita, nakon koga započinješ novu, za mnoge najlepšu fazu u životu – vreme akademskih studija. Priprema, pozor, sad! Srećno!

Autorka teksta: Ana Begović