Biznis konverzacijski kursevi

Ovi kursevi namenjeni su profesionalcima koji svoje znanje stranog jezika svakodnevno pokazuju u poslu kojim se bave ili onima kojima će jezičko znanje biti neophodno u poslu koji će tek obavljati.  U nastavi se obrađuju relevantne teme iz sveta poslovanja (karijere, investicije, zaposlenje, globalizacija, poslovna strategija, novac, bankarstvo, marketing i brendiranje, itsl.).  Biznis kursevi jezika mogu biti grupni ili individualni i odvijaju se već od A2 nivoa.

Kao i kod ostalih kurseva jezika, i kod biznis kurseva koristi se Queen Victoria Education program TALK WITH EASE , koji se bazira se na komunikacijskom pristupu učenju jezika.

Kod ovog tipa kursa poseban akcenat je na poslovnoj komunikaciji i korespondenciji i stručnom vokabularu. Polja koja ovi kursevi obuhvataju su deo opšteg poslovnog jezika. Vođenje sastanaka, telefonski razgovori, pregovori, simulacije realnih situacija i donošenje odluka, planiranje, razvoj strategija i pisano obraćanje – jednostavno rečeno, sve ono što je funkcionalno potrebno da se u poslovnom svetu  osećate sigurno. Na ovim kursevima naučićete kako da efikasno komunicirate u poslovnom svetu, na prirodan i samouveren način, te da budete u korak sa svim svetskim standardima poslovne komunikacije i korespondencije. Moći ćete da bez straha odete u svet na konferenciju, seminar ili pak potražite novi posao u inostrantsvu.

Ako želite da se spremate za neki od biznis međunarodnih Cambridge ispita, kliknite ovde.

Kurs poslovne korespondencije

Biznis kursevi jezika imaju i specijalni modul POSLOVNE KORESPONDENCIJE čiji osnovni cilj je da se polaznicima pruže osnovna pravila pisane komunikacije na stranom jeziku – ovaj modul sadrži sve ono što će Vam ikada biti potrebno da komunicirate sa poslovnim partnerima u inostranstvu u pismenoj formi. Da biste pohađali ovaj modul morate imati minimum B1 nivo znanja engleskog jezika.