Individualni program

Individualni i poluindividualani časovi se održavaju onoliko puta nedeljno koliko Vi to želite, naravno u dogovoru sa profesorom i prema njegovim stručnom savetu koliko bi to često trebalo da bude u zavisnosti od toga kakav tip individualnih časova Vam je potreban.Individualni časovi su oni na kojima je polaznik sam sa profesorom, dok se poluindividualna nastava odvija u malim grupama (dvoje ili troje polaznika na istom jezičkom nivou). Možete birati i termine i dane. Individualni časovi se održavaju za sve tipove nastave, odnosno regularne, konverzacijske, biznis kurseve ili pak pripremu za neke od međunarodnih ispita. Pre početka časova polaznik bi trebalo da dođe u prostorije škole, obavi pismeno i usmeno testiranje i upiše se na neki tip željenih priprema, odnosno kurseva. Testiranje ne morate zakazivati jer se vrši svakog radnog dana od 11 do 16, dok se testiranje subotom mora zakazati u toku radne nedelje.