Intenzivni kursevi jezika traju od 5 do 10 nedelja u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi). Održavaju se po TALK WITH EASE metodi našeg Centra za jezičku edukaciju Queen Victoria Education. Program intenzivnih kurseva je ISTI kao program regularnih kurseva, ali je tempo održavanja časova brži i predviđen je za one koji žele malo brže da razvijaju svoj jezik i imaju malo više vremena da se tome i posvete.

Časovi za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju 3 ili 5 puta nedeljno i traju po 90 minuta ili 120 minuta.  Prednost intenzivnih kurseva jezika je veća izloženost jeziku, a samim tim i brži napredak. Pogodni su za polaznike koji imaju više vremena i brže uče kada su više izloženi materiji. Rad kod kuće je nešto manjeg obima nego kod regularnih kurseva, jer je intenzitet nastave veći. Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima. Grupe broje od četvoro do osmoro ljudi, što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEFR-u.

U grupnoj nastavi polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (takozvanih role-plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi su udžbenici stranih izdavača kao što su   OxfordCambridgeLongmanMacmillanHueber itd. Ovi udžbenici u Queen Victoria Education služe samo kao vodiči jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale  za svaku grupu posebno, a nekada i svakog đaka posebno, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika. Profesori se drže propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj materijal prilagode potrebama, odnosno interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na Internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.

Naši nivoi su usklađeni sa CEFR-om (Common European Framework of Reference). Svi profesori su diplomirani profesori jezika, a naš tim se sastoji od domaćih i stranih profesora. Naši profesori poseduju najviše domaće i strane kvalifikacije, a i pored toga se konstantno usavršavaju kroz različite kurseve, radionice i predavanja.

Dođi da učiš sa nama jer je kod nas kvalitet na prvom mestu i zato što, kao i ti, verujemo da nema kompromisa kada je edukacija u pitanju!