Intenzivni kursevi jezika traju od 5 do 10 nedelja u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi). Održavaju se po TALK WITH EASE metodi našeg Centra za jezičku edukaciju Queen Victoria Education. Program intenzivnih kurseva je ISTI kao program regularnih kurseva, ali je tempo održavanja časova brži i predviđen je za one koji žele malo brže da razvijaju svoj jezik i imaju malo više vremena da se tome i posvete.

Časovi za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju 3 ili 5 puta nedeljno i traju po 90 minuta ili 120 minuta.  Prednost intenzivnih kurseva jezika je veća izloženost jeziku, a samim tim i brži napredak. Pogodni su za polaznike koji imaju više vremena i brže uče kada su više izloženi materiji. Rad kod kuće je nešto manjeg obima nego kod regularnih kurseva, jer je intenzitet nastave veći. Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima. Grupe broje od četvoro do osmoro ljudi, što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEFR-u.

U grupnoj nastavi polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (takozvanih role-plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi su udžbenici stranih izdavača kao što su   OxfordCambridgeLongmanMacmillanHueber itd. Ovi udžbenici u Queen Victoria Education služe samo kao vodiči jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale  za svaku grupu posebno, a nekada i svakog đaka posebno, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika. Profesori se drže propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj materijal prilagode potrebama, odnosno interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na Internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.

Naši nivoi su usklađeni sa CEFR-om (Common European Framework of Reference). Svi profesori su diplomirani profesori jezika, a naš tim se sastoji od domaćih i stranih profesora. Naši profesori poseduju najviše domaće i strane kvalifikacije, a i pored toga se konstantno usavršavaju kroz različite kurseve, radionice i predavanja.

Dođi da učiš sa nama jer je kod nas kvalitet na prvom mestu i zato što, kao i ti, verujemo da nema kompromisa kada je edukacija u pitanju! 

Početni A nivoi

 • Trajanje kursa: 7 nedelja
 • Fond časova: 28 x 90min (tj. 21 dolazak po 2h)
 • Tempo: 3 x nedeljno
 • Sertifikat po završenom kursu

Bilo da imaš 7 ili 77 godina, uvek je pravo vreme da počneš da učiš novi strani jezik. U Queen Victoria Education, komunikacija na času je već od A1 nivoa najmanje 70% na jeziku koji se uči, jer je izloženost novom jeziku i njegova aktivna primena od samog početka učenja jedan od ključnih faktora ravnomernog i uspešnog razvijanja svih jezičkih veština. 

Upis traje do 28.9.

Redovna cena kursa: 

33 000 rsd

U cenu je uključen:

 • broj časova dat u paketu kursa
 • polaganje završnog ispita sa dva ispitivača, koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje I analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)
 • Konsultacije sa profesorom online
 • Open class dane, 2 – 3 puta u toku kursa (početni i srednji) subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90minuta
 • Handout materijali

Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).

Srednji
B nivoi

 • Trajanje kursa: 9 nedelja
 • Fond časova: 36 x 90min (tj. 27 dolazaka po 2h)
 • Tempo: 3 x nedeljno
 • Sertifikat po završenom kursu

Ako već poseduješ elementarno poznavanje jezika, a želiš da ga još bolje naučiš i usavršiš, za tebe je neki od naših B kurseva. Komunikacija na času je već skoro u potpunosti na stranom jeziku, a teme koje se obrađuju su prilagođene modernom načinu života i svemu onome s čime se čovek danas sreće kroz svoje obrazovanje, na radnom mestu, u svakodnevnom životu, odnosu sa porodicom, prijateljima, kolegama. 

Upis traje do 28.9.

Redovna cena kursa: 

36 000 rsd

U cenu je uključen:

 • broj časova dat u paketu kursa
 • polaganje završnog ispita sa dva ispitivača, koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje I analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)
 • Konsultacije sa profesorom online
 • Open class dane , 2 – 3 puta u toku kursa (početni i srednji) subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90minuta
 • Handout materijali

Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).

Viši
C nivo

 • Trajanje kursa: 9 nedelja
 • Fond časova: 36 x 90min (tj. 27 dolazaka po 2h)
 • Tempo: 3 x nedeljno
 • Sertifikat po završenom kursu

Queen Victoria Education ima spremne programe i za veoma ambiciozne polaznike – C nivo. Ako želiš da uvek i svuda možeš da komuniciraš na stranom jeziku bez prepreka, ako želiš da filmove gledaš bez prevoda ili, pak, planiraš da svoje studije ili profesionalni put nastaviš u inostranstvu, C nivo je tvoj sledeći korak. Napravimo ga zajedno!

Upis traje do 28.9.

Redovna cena kursa: 

36 000 rsd

U cenu je uključen:

 • broj časova dat u paketu kursa
 • polaganje završnog ispita sa dva ispitivača, koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje I analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)
 • Konsultacije sa profesorom online
 • Open class dane , 2 – 3 puta u toku kursa (početni i srednji) subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90minuta
 • Handout materijali

Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).