U ponudi su dva tipa konverzacijskih kurseva:

        Regularni kurs konverzacije

Trajanje: 3 do 4 meseca u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi)

TALK WITH EASE konverzacijski kursevi jezika su namenjeni onima čiji je osnovni cilj svakodnevno govorenje stranog jezika ili kojima je potrebno aktiviranje pasivnog jezičkog znanja. Kroz grupni ili individualni rad sa profesorom, polaznici ovog tipa kursa mogu očekivati brz napredak, budući da na konverzacijskim kursevima nema upotrebe maternjeg jezika. Teme koje se obrađuju su svakodnevne, životne teme, adaptirane interesovanjima i potrebama polaznika. Konverzacijski kursevi su interaktivni, multimedijalni i podrazumevaju aktivno angažovanje polaznika kroz individualni rad (npr. pripreme prezentacija i govora).

Da bi pohađali ovaj tip nastave, polaznici bi trebalo da na ulaznom testiranju pokažu minimalni A2 nivo znanja (pasivnog znanja), budući da dolaze na časove na kojima koriste i uvežbavaju postojeće strukture, razvijaju svoj vokabular, ispravljaju i utvrđuju svoje gramatičko znanje kroz komunikaciju i razne simulacije, diskusije, debate itd.
Časovi se održavaju 3 ili 5 puta nedeljno i traju 90 minuta. Časovi su manje zahtevni i gotovo da nema domaćeg zadatka. Ovi kursevi su pogodni za polaznike koji žele da obnove svoje znanje jezika, da održe svoje znanje konverzacijom na stranom jeziku, unaprede svoj vokabular i nauče da sa sigurnošću i lakoćom koriste i shvate gramatiku sa kojom su do sada imali poteškoće, ili je nisu razumeli. Na ovim kursevima se ne koriste udžbenici, niti postoji domaći zadatak, sem u vidu pronalaženja ideja za razgovor o zadatoj temi na narednom času, pravljenje kratkih prezentacija nekoliko puta u toku kursa i kratkih vokabularnih vežbica koje služe da se osveži i unapredi vokabular za temu narednog časa.

 

        Dvonedeljni brzi kurs konverzacije

Trajanje: 2 nedelje

Želite da pre putovanja, važnog sastanka ili razgovora za posao osvežite svoje znanje stranog jezika? Ovaj kurs je prava stvar za Vas.
Dvonedeljni kurs obuhvata 5 do 10 različitih tema, kratke prezentacije, debate na date teme i obnavljanje i unapređivanje vokabulara, ispravljanje gramatičkih grešaka kroz govor, unapređivanje aktivnih konverzacionih veština i funkcionalnog rečnika.
Časovi se održavaju svakog radnog dana dve nedelje, a trajanje časa je 90 minuta.