Svi kursevi jezika u Queen Victoria Education održavaju se po TALK WITH EASE metodu, te je uspešnost na visokom nivou. Regularni kursevi jezika za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju 2 puta nedeljno, a časovi traju 90 minuta. Za razliku od intenzivnih kurseva jezika, pogodni su za polaznike kojima je dolazak od 2 puta nedeljno optimalan zbog ostalih životnih obaveza.

regularni kurs engleskog

Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima (nivoi od A1 do C2 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike – Common European Framework of Reference ili CEFR). Grupe mogu brojati od četvoro do osmoro ljudi, što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEFR-u (maksimalno 12 polaznika).

U grupnoj nastavi, polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (takozvani role-plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi su pažljivo odabrani udžbenici stranih izdavača kao što su  OxfordCambridgeLongmanMacmillanHueber itd. Ovi udžbenici u  Queen Victoria Education služe samo kao vodiči, jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale za svaku grupu posebno, a nekada i svakog đaka, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika. Profesori se drže propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj materijal prilagode potrebama  i interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.

Naši nivoi su usklađeni sa CEFR-om (Common European Framework of Reference). Svi profesori su diplomirani profesori jezika, a naš tim se sastoji od domaćih i stranih profesora. Naši profesori poseduju najviše domaće i strane kvalifikacije, a i pored toga se konstantno usavršavaju kroz različite kurseve, radionice i predavanja.

Dođi da učiš sa nama jer je kod nas kvalitet na prvom mestu i zato što, kao i ti, verujemo da nema kompromisa kada je edukacija u pitanju!