Svi kursevi jezika u Queen Victoria Education održavaju se po TALK WITH EASE metodu, te je uspešnost na visokom nivou. Regularni kursevi jezika za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju 2 puta nedeljno, a časovi traju 90 minuta. Za razliku od intenzivnih kurseva jezika, pogodni su za polaznike kojima je dolazak od 2 puta nedeljno optimalan zbog ostalih životnih obaveza.

regularni kurs engleskog

Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima (nivoi od A1 do C2 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike – Common European Framework of Reference ili CEFR). Grupe mogu brojati od četvoro do osmoro ljudi, što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEFR-u (maksimalno 12 polaznika).

U grupnoj nastavi, polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (takozvani role-plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi su pažljivo odabrani udžbenici stranih izdavača kao što su  OxfordCambridgeLongmanMacmillanHueber itd. Ovi udžbenici u  Queen Victoria Education služe samo kao vodiči, jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale za svaku grupu posebno, a nekada i svakog đaka, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika. Profesori se drže propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj materijal prilagode potrebama  i interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.

Naši nivoi su usklađeni sa CEFR-om (Common European Framework of Reference). Svi profesori su diplomirani profesori jezika, a naš tim se sastoji od domaćih i stranih profesora. Naši profesori poseduju najviše domaće i strane kvalifikacije, a i pored toga se konstantno usavršavaju kroz različite kurseve, radionice i predavanja.

Dođi da učiš sa nama jer je kod nas kvalitet na prvom mestu i zato što, kao i ti, verujemo da nema kompromisa kada je edukacija u pitanju! 

Početni
A nivoi

 • Trajanje kursa: 12 nedelja
 • Fond časova: 24 x 90min
 • Tempo: 2 x nedeljno
 • Sertifikat po završenom kursu

Bilo da imaš 7 ili 77 godina, uvek je pravo vreme da počneš da učiš novi strani jezik. U Queen Victoria Education, komunikacija na času je već od A1 nivoa najmanje 70% na jeziku koji se uči, jer je izloženost novom jeziku i njegova aktivna primena od samog početka učenja jedan od ključnih faktora ravnomernog i uspešnog razvijanja svih jezičkih veština. 

Upis počinje u septembru 2019.

Redovna cena kursa:

30 000 rsd

Popusti:

 • 5% za stare đake QVE Centra – cena kursa s popustom iznosi 28.500 rsd
 • 10% popusta za plaćanje kursa u celosti prilikom upisa – cena s popustom iznosi 27.000 rsd
 • 20% popusta ako se upišeš sa još jednom osobom*- cena kursa s popustom iznosi 24.000 rsd

* svaki polaznik ostvaruje popust od 20%; polaznici se ne moraju upisati na isti kurs ili kurs istog nivoa.

Popusti se obračunavaju na redovnu cenu kursa i ne sabiraju se.

U cenu je uključen:

 • broj časova dat u paketu kursa
 • polaganje završnog ispita sa dva ispitivača, koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje I analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)
 • Konsultacije sa profesorom online
 • Open class dane , 2 – 3 puta u toku kursa (početni i srednji) subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90minuta
 • Handout materijali

Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).

Srednji
B nivoi

 • Trajanje kursa: 12 nedelja
 • Fond časova: 24 x 120min
 • Tempo: 2 x nedeljno
 • Sertifikat po završenom kursu

Ako već poseduješ elementarno poznavanje jezika, a želiš da ga još bolje naučiš i usavršiš, za tebe je neki od naših B kurseva. Komunikacija na času je već skoro u potpunosti na stranom jeziku, a teme koje se obrađuju su prilagođene modernom načinu života i svemu onome s čime se čovek danas sreće kroz svoje obrazovanje, na radnom mestu, u svakodnevnom životu, odnosu sa porodicom, prijateljima, kolegama. 

Upis počinje u septembru 2019.

Redovna cena kursa:

33 000 rsd

Popusti:

 • 5% za stare đake QVE Centra – cena kursa s popustom iznosi 31.350 rsd
 • 10% popusta za plaćanje kursa u celosti prilikom upisa – cena s popustom iznosi 29.700 rsd
 • 20% popusta ako se upišeš sa još jednom osobom*- cena kursa s popustom iznosi 26.400 rsd

* svaki polaznik ostvaruje popust od 20%; polaznici se ne moraju upisati na isti kurs ili kurs istog nivoa.

Popusti se obračunavaju na redovnu cenu kursa i ne sabiraju se.

U cenu je uključen:

 • broj časova dat u paketu kursa
 • polaganje završnog ispita sa dva ispitivača, koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje I analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)
 • Konsultacije sa profesorom online
 • Open class dane , 2 – 3 puta u toku kursa (početni i srednji) subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90minuta
 • Handout materijali

Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).

Viši
C nivo

 • Trajanje kursa: 16 nedelja
 • Fond časova: 32 x 90min
 • Tempo: 2 x nedeljno
 • Sertifikat po završenom kursu

Queen Victoria Education ima spremne programe i za veoma ambiciozne polaznike – C nivo. Ako želiš da uvek i svuda možeš da komuniciraš na stranom jeziku bez prepreka, ako želiš da filmove gledaš bez prevoda ili, pak, planiraš da svoje studije ili profesionalni put nastaviš u inostranstvu, C nivo je tvoj sledeći korak. Napravimo ga zajedno!

Upis počinje u septembru 2019.

Redovna cena kursa:

33 000 rsd

Popusti:

 • 5% za stare đake QVE Centra – cena kursa s popustom iznosi 31.350 rsd
 • 10% popusta za plaćanje kursa u celosti prilikom upisa – cena s popustom iznosi 29.700 rsd
 • 20% popusta ako se upišeš sa još jednom osobom*- cena kursa s popustom iznosi 26.400 rsd

* svaki polaznik ostvaruje popust od 20%; polaznici se ne moraju upisati na isti kurs ili kurs istog nivoa.

Popusti se obračunavaju na redovnu cenu kursa i ne sabiraju se.

U cenu je uključen:

 • broj časova dat u paketu kursa
 • polaganje završnog ispita sa dva ispitivača, koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje I analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)
 • Konsultacije sa profesorom online
 • Open class dane , 2 – 3 puta u toku kursa (početni i srednji) subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90minuta
 • Handout materijali

Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).