Regularni kursevi jezika

Trajanje kursa: 3 do 4 meseca u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi).

Svi kursevi jezika u Queen Victoria Education održavaju se po TALK WITH EASE metodu, te je uspešnost na visokom nivou.

Regularni kursevi jezika za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju 2 puta nedeljno, a časovi traju 90 minuta. Za razliku od intenzivnih kurseva jezika, pogodni su za polaznike kojima je dolazak od 2 puta nedeljno optimalan zbog ostalih životnih obaveza.

Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima (nivoi od A1 do C2 po Zajedničkom evropskom okviru za jezikeCommon European Framework ili CEF). Grupe mogu brojati od četvoro do osmoro ljudi, što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEF-u (maksimalno 12 polaznika).

U grupnoj nastavi, polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem  simulacija (takozvani role-plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi su udžbenici stranih izdavača kao što su  Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, Hueber itd. Ovi udžbenici u  Queen Victoria Education služe samo kao vodiči, jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale za svaku grupu posebno, a nekada i svakog đaka, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika. Profesori se drže propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj materijal prilagode potrebama  i interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.

Naši nivoi su usklađeni sa CEFR-om (Common European Framework of Reference). Nivoe možete pogledati ovde. Svi profesori su diplomirani profesori jezika, a naš tim se sastoji od domaćih i stranih profesora. Više o profesorima možete videti ovde.