Pripreme za CAE ispit, tj. Cambridge English – Certificate in Advanced English, u Queen Victoria Education – da ti pripreme ne budu naporne, a da uspešno položiš ispit i stekneš međunarodno priznat sertifikat o svom znanju engleskog jezika! 

Pripreme za CAE

Cambridge English: Advanced ili CAE je ispit objektivnog C1 nivoa (po CEFR-u) i testira sve četiri jezičke veštine (pisanje, govorenje, čitanje  i slušanje) kao i upotrebu jezika.  Čitanje i upotreba jezika se testiraju u okviru jedninstvenog pismenog dela, dok su slušanje, pisanje i govorenje odvojeni delovi. Ispit traje oko 4 sata i može biti sproveden na papiru ili kompjuterski. Uspešni kandidati dobijaju međunarodno priznat sertifikat kojim se garantuje to da vladaju engleskim jezikom u toj meri da se mogu samostalno školovati na visokom akademskom nivou u zemljama engleskog govornog područja, da mogu razumeti i analizirati i kompleksne pisane i izgovorene forme, a samim tim i živeti i baviti se profesijama višeg reda u pomenutim zemljama.

Pripreme za CAE mogu otpočeti po završetku kompletnog B2 nivoa i dostizanja minimalno C1/1 nivoa opšteg znanja engleskog jezika.

Cambridge exam preparation center PET KET FCE CAE CPE

Kao i svi Cambridge English ispiti, sam test se radi u British Council-u. Queen Victoria Education je deo partnerskog programa British Council-a i vrši temeljnu jezičku pripremu za sve Cambridge ispite.

Više o CAE ispitu možeš saznati na sajtu Cambridge Assessment.

Svaki kurs pripreme za Cambridge ispite obuhvata paket koji se sastoji od sledećeg:

  • Broj časova predviđen programom
  • Jedna simulacija celog testa
  • Open class dane, 2-3 puta u toku kursa, subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90 minuta
  • Handout materijali
  • Online konsultacije sa profesorom 2x mesečno od po 1h – slanje eseja i pregledanje, pitanja polaznika itd.
Cambridge ispiti

Savetujemo ti da pre započinjanja priprema proveriš svoj nivo znanja engleskog jezika. U našem jezičkom i pripremnom centru, razvili smo DIJAGNOSTIČKO TESTIRANJE, proces koji nam pomaže da đacima s velikom preciznošću predočimo vreme koje im je potrebno za pripremu, i damo predlog personalizovanog/ grupnog programa CAE priprema.