Pripreme za CPE ispit, tj. Cambridge English – Certificate of Proficiency in English, u Queen Victoria Education – da ti pripreme ne budu naporne, a da uspešno položiš ispit i stekneš međunarodno priznat sertifikat o svom znanju engleskog jezika!
Pripreme za CPE

Cambridge English: Proficiency ili CPE je ispit objektivnog C2 nivoa (po CEFR-u) i testira sve četiri jezičke veštine (pisanje, govorenje, čitanje  i slušanje) kao i upotrebu jezika.  Čitanje i upotreba jezika se testiraju u okviru jedninstvenog pismenog dela, dok su slušanje, pisanje i govorenje odvojeni delovi. Ispit traje oko 4 sata i može biti sproveden na papiru ili kompjuterski. Uspešni kandidati dobijaju međunarodno priznat sertifikat kojim se garantuje to da je njihovo vladanje engleskim jezikom na izuzetnom nivou, odnosno da su dostigli najviši mogući nivo znanja jezika za osobu kojoj engleski jezik nije primarna profesija i koja nije bilingval ili izvorni govornik istog. CPE diploma omogućava uspešnim kandidatima da se bave profesijama višeg reda u zemljama engleskog govornog područja, pa čak i da predaju engleski jezik polaznicima nižih nivoa.

Pripreme za CPE mogu otpočeti po završetku kompletnog C1 nivoa i dostizanja minimalno C2/1 nivoa opšteg znanja engleskog jezika.

Cambridge exam preparation center PET KET FCE CAE CPE

Kao i svi Cambridge English ispiti, sam test se radi u British Council-u. Queen Victoria Education je deo partnerskog programa British Council-a i vrši temeljnu jezičku pripremu za sve Cambridge ispite.

Više o CPE ispitu možeš saznati na sajtu Cambridge Assessment.

Svaki kurs pripreme za Cambridge ispite obuhvata paket koji se sastoji od sledećeg:

  • Broj časova predviđen programom
  • Tri, odnosno četiri simulacijе celog testa (jedna po semestru)
  • Open class dane , 3-4 puta u toku kursa, subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90 minuta
  • Handout materijali
  • Online konsultacije sa profesorom 2x mesečno od po 1h – slanje eseja i pregledanje, pitanja polaznika itd.
Cambridge ispiti

Savetujemo ti da pre započinjanja priprema proveriš svoj nivo znanja engleskog jezika. U našem jezičkom i pripremnom centru, razvili smo DIJAGNOSTIČKO TESTIRANJE, proces koji nam pomaže da đacima s velikom preciznošću predočimo vreme koje im je potrebno za pripremu, i damo predlog personalizovanog/ grupnog programa CPE priprema.