Pripreme za FCE ispit, tj. Cambridge English – First Certificate in English, u Queen Victoria Education – da ti pripreme ne budu naporne, a da uspešno položiš ispit i stekneš međunarodno priznat sertifikat o svom znanju engleskog jezika!

Pripreme za FCE

Cambridge English: First ili FCE je test objektivnog B2 nivoa (po CEFR-u) i testira sve četiri jezičke veštine ( pisanje, govorenje, čitanje  i slušanje) kao i upotrebu jezika. Čitanje i upotreba jezika se testiraju u okviru jedinstvenog pismenog dela, dok su slušanje, pisanje i govorenje odvojeni delovi. Ispit traje 3 sata i 30 minuta i može biti sproveden na papiru ili kompjuterski. Uspešni kandidati dobijaju međunarodno priznat sertifikat kojim se garantuje to da vladaju engleskim jezikom u toj meri da mogu samostalno živeti i raditi ili se dalje školovati u zemljama engleskog govornog područja, te da mogu razumeti i kompleksnije pisane ili izgovorene forme.

Pripreme za FCE mogu otpočeti po završetku kompletnog B1 nivoa i dostizanja minimalno B2/1 nivoa opšteg znanja engleskog jezika.

Cambridge exam preparation center PET KET FCE CAE CPE

Kao i svi Cambridge English ispiti, sam test se radi u British Council-u. Queen Victoria Education je deo partnerskog programa British Council-a i vrši temeljnu jezičku pripremu za sve Cambridge ispite.

Više o FCE ispitu možeš saznati na sajtu Cambridge Assessment.

Svaki kurs pripreme za Cambridge ispite obuhvata paket koji se sastoji od sledećeg:

  • Broj časova predviđen programom
  • Jednu simulaciju celog testa
  • Open class dane, 1-2 puta u toku kursa, subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90 minuta
  • Handout materijali
  • Online konsultacije sa profesorom 2x mesečno od po 1h – slanje eseja i pregledanje, pitanja polaznika itd.
Cambridge ispiti

Savetujemo ti da pre započinjanja priprema proveriš svoj nivo znanja engleskog jezika. U našem jezičkom i pripremnom centru, razvili smo DIJAGNOSTIČKO TESTIRANJE, proces koji nam pomaže da đacima s velikom preciznošću predočimo vreme koje im je potrebno za pripremu, i damo predlog personalizovanog/ grupnog programa FCE priprema.