YLE ispiti

Cambridge ispiti za DECU I TINEJDŽEREPripreme za YLE

Postoje i Cambridge English ispiti prilagođeni mališanima. Ovi ispiti služe prvenstveno tome da deci pruže osećaj ozbiljnog postignuća i motivaciju za dalje učenje jezika, a pritom su i zabavni. Kako deca ne uče kao odrasli, jezičke veštine i upotreba jezika testiraju se na njima blizak način i kroz njima poznate i praktične situacije. Naravno, ukoliko dete odlazi da živi u nekoj zemlji engleskog govornog područja, svoj međunarodno priznat sertifikat za najmlađe učenike može koristiti pri upisu u školicu ili osnovnu školu.

Postoje tri Young Learners ispita: Starters (početni nivo za decu), Movers (srednji nivo za decu) i Flyers (viši nivo za decu).

KET, PET, FCE for schools

Cambridge KEY

Kembridž takođe ima program ispita i za nešto stariju decu (osnovna škola i niži razredi srednje škole) u vidu KET, PET i FCE ispita za škole (KET, PET and FCE for Schools). Ovi ispiti su po formatu isti kao i oni za odrasle, ali su ispitne teme prilagođene mlađim kandidatima i njihovom životnom iskustvu. Diplome koje steknu deca mogu koristiti u daljem školovanju zato što su i ovi ispiti međunarodno priznati.

Cambridge PET

Više informacija o ovim ispitima na zvaničnoj stranici Cambridge Assessment-a: KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools.

Cambridge exam preparation center PET KET FCE CAE CPE

Kao i svi Cambridge English ispiti, sam test se radi u British Council-u. Naša škola je deo partnerskog programa British Council-a i vrši temeljnu jezičku pripremu za sve Cambridge ispite.