Medjunarodni ispiti iz nemačkog jezika za koje se vrši priprema u Queen Victoria Education su sledeći:

Ova sekcija sajta je trenutno u izradi.