Medjunarodni ispiti iz nemačkog jezika za koje se vrši priprema u Queen Victoria Education su sledeći: