Medjunarodni ispiti iz španskog jezika za koje se vrši priprema u Queen Victoria Education su sledeći: