TALK WITH EASE konverzacijski kursevi engleskog su namenjeni onima čiji je osnovni cilj svakodnevno govorenje stranog jezika ili kojima je potrebno aktiviranje pasivnog jezičkog znanja

Kroz grupni ili individualni rad sa profesorom, polaznici ovog tipa kursa mogu očekivati brz napredak, budući da na konverzacijskim kursevima engleskog nema upotrebe maternjeg jezika. Teme koje se obrađuju su svakodnevne, životne teme, adaptirane interesovanjima i potrebama polaznika. 

konverzacijski kursevi engleskog

Naši konverzacijski kursevi engleskog su interaktivni, multimedijalni i podrazumevaju aktivno angažovanje polaznika kroz individualni rad (npr. pripreme prezentacija, govora ili ideja za diskusiju ili debatu na određenu temu).

Da bi pohađali ovaj tip nastave, polaznici bi trebalo da na ulaznom testiranju pokažu najmanje A2 nivo opšteg znanja jezika (pasivnog znanja), budući da dolaze na časove na kojima koriste i uvežbavaju postojeće strukture, razvijaju svoj vokabular, ispravljaju i utvrđuju svoje gramatičko znanje kroz komunikaciju i razne simulacije, diskusije, debate itd.

Časovi se održavaju obično 3 ili 5 puta nedeljno i traju između 60 i 90 minuta. Časovi su manje zahtevni i gotovo da nema domaćeg zadatka. Ovi kursevi su pogodni za polaznike koji žele da obnove svoje znanje jezika, da održe svoje znanje konverzacijom na stranom jeziku, unaprede svoj vokabular i nauče da sa sigurnošću i lakoćom koriste i shvate gramatiku sa kojom su do sada imali poteškoće, ili je nisu razumeli. 

Na ovim kursevima se ne koriste udžbenici, niti postoji domaći zadatak, sem u vidu pronalaženja ideja za razgovor o zadatoj temi na narednom času, pravljenje kratkih prezentacija par puta u toku kursa i kratkih vokabularnih vežbica koje služe da se osveži i unapredi vokabular za temu narednog časa.

Dvonedeljni brzi kurs konverzacije

Konverzacijski kursevi engleskog

Želiš da pre putovanja, važnog sastanka ili razgovora za posao osvežiš svoje znanje stranog jezika? Imaš malo vremena na rasoplaganju? Onda je ovaj kurs pravi izbor za tebe!

Dvonedeljni konverzacijski kurs engleskog je kreiran s ciljem da aktiviraš svoje pasivno znanje jezika u opuštenoj atmosferi, kroz razgovor sa interesantnim ljudima, sledeći instrukcije naših kreativnih profesora

Družimo se dve nedelje, deset časova, tokom kojih razgovaramo o 5 do 10 različitih tema. Pravimo kratke prezentacije, učimo kako da debatujemo na zadate teme. Obnavljamo, ali i proširujemo tvoj vokabular, ispravljamo gramatičke greške kroz govor i sjajno se zabavljamo! 

Vrlo brzo ćeš videti rezultate svog intenzivnog rada, osećaćeš se spremnije i sigurnije. Jedina mana ovog kursa je što dve nedelje brzo prođu, ali uvek možeš nastaviti učenje s nama i druženje sa svojom grupom – na regularnim grupnim konverzacijskim kursevima ili na nekom od naših biznis kurseva engleskog, ili se pak odlučiti da učenje nastaviš samostalno – na individualnom kursu.