Queen Victoria Education centar za jezičku edukaciju je tim posvećenih individua koje rade u jedinstvu i stvaraju jezičku zajednicu koja inspiriše, oprema i osnažuje učenike da uspeju u jezičkim poduhvatima, i nalaze nagradu i zadovoljstvo u tome, te napreduju u svim poljima života i samim time pozitivno doprinose razvoju društva i društvenim promenama.

Naša misija je da postepeno učinimo sebe nepotrebnim svakome ko uči u našem centru!

Želimo da te dovedemo do nivoa na kom ćeš učenje moći da nastaviš samostalno, jer tada ćemo mi postići najveći lični i profesionalni uspeh, čemu zaista težimo. Mi svoj posao istinski volimo i želimo da svi naši polaznici to i osete! Naš cilj je da se prilagodimo svakom polazniku, uložimo svoje umeće, polet, ljubav prema predavanju, iskustvo, upornost i strpljenje koje smo stekli kao profesori, prevodioci, psiholozi i lingvisti (a često smo sve to zajedno) u to da ti pomognemo da se osamostališ u korišćenju stranog jezika i dostigneš željeni nivo znanja.

Jezik je alat koji nas čini ljudima i potrebno je iskoristiti ga na najbolji mogući način. Jezik je sistem mehanizama koji nam pomažu da izražavamo naše misli, namere, želje, obrazovni status i vaspitanje i promovišemo svoje veštine i umeća, i on je najvažniji stepenik na putu uspinjanja na društvenoj lestvici. Naš maternji jezik i izražavanje na istom se svakako takođe unapređuje učenjem bilo kog stranog jezika.