Vizija i misija

Queen Victoria Education centar za jezičku edukaciju je tim posvećenih individua koje rade u jedinstvu i stvaraju jezičku zajednicu koja inspiriše, oprema i osnažuje učenike da uspeju u jezičkim poduhvatima, i nalaze nagradu i zadovoljstvo u tome, te napreduju u svim poljima života i samim time pozitivno doprinose razvoju društva i društvenim promenama.

Naša misija je da postepeno učinimo sebe nepotrebnim svakome ko bude učio u našem centru!

Centar za jezičku edukaciju Queen Victoria Education osnovan je 2006. godine.
Želimo da te dovedemo do nivoa na kom ćeš učenje moći da nastaviš samostalno, jer tada ćemo mi postići najveći lični i profesionalni uspeh, čemu zaista težimo. Mi svoj posao istinski volimo i želimo da svi naši polaznici to i osete! Naš cilj je da se prilagodimo svakom polazniku, uložimo svoje umeće, polet, ljubav prema predavanju, iskustvo, upornost i strpljenje koje smo stekli kao profesori, prevodioci, psiholozi i lingvisti (a često smo sve to zajedno) u to da ti pomognemo da se osamostališ u korišćenju stranog jezika i dostigneš željeni nivo znanja.

Jezik je alat koji nas čini ljudima i potrebno je iskoristiti ga na najbolji mogući način. Jezik je sistem mehanizama koji nam pomažu da izražavamo naše misli, namere, želje, obrazovni status i vaspitanje i promovišemo svoje veštine i umeća, i on je najvažniji stepenik na putu uspinjanja na društvenoj lestvici. Naš maternji jezik i izražavanje na istom se svakako takođe unapređuje učenjem bilo kog stranog jezika.