Po čemu smo mi drugačiji ?

Naš program TALK WITH EASE se zaista bazira na komunikacijskom pristupu učenju jezika, odnosno podučavanju jezičkih sistema i veština kroz upotrebu jezika koji se uči.

Grupe broje od 4 do 8 ljudi, što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEFR-u (Common European Framework for Languages), što je maksimalno 12 polaznika.

Na časovima odmah upotrebljavamo sve novo što smo uveli i objasnili – ne u teoriji, ne na papiru, već u govoru! Poredimo različite primere upotrebe, pravimo razlike između tih upotreba, te pojašnjavamo šta i kako možemo reći, a šta ne, kao i zašto je to tako. Jezička pravila se uče kroz kontekst, te je mogućnost fiksiranja grešaka smanjena – ono što pamtite su primeri upotrebe koje uvek možete koristiti u realnim životnim situacijama. Sve vreme ste aktivni u tom procesu, jer Vaš profesor ne predaje, već postavlja pitanja i traži od Vas da razmatrate upotrebu neke konstrukcije ili reči i sami pronalazite adekvatne primere. Dakle, gramatičke i leksičke koncepte ne učite napamet, vi o njima diskutujete, razumete ih i odmah ih upotrebljavate i sve to na stranom jeziku koji učite!

Naš program je zaista komunikativan! Mi Vas nećemo uveravati da je komunikacija cilj, a na času Vam nuditi šture gramatičke vežbe i aktivnosti koje akcenat stavljaju na mehaničko ponavljanje unapred spremljenih fraza i rečenica. Ne, mi zaista možemo da Vas već na A1 nivou podstaknemo da 70% časa upotrebljavate to „malo što znate i što ste naučili“ (što je u suštini mnogo za prvi i najteži korak)! Sve to kroz igru, prijatnu atmosferu i sa mnogo ljubavi! Mi nismo škola sa mehaničkim pristupom učenju, mi dajemo sve od sebe da se NE oslanjamo na maternji jezik pri učenju stranog jezika. Najbolji način da jezik i naučite jeste da ono pomenuto „malo“ koristite u stvarnim, životnim situacijama i da se trudite da razumete pojašnjenja koja mi brižljivo spremamo kako bismo Vam nekada i mukotrpni proces učenja olakšali u toj meri da sa svakog časa izađete sa osećajem da ste danas nešto novo postigli i naučili.

Zašto izabrati nas ?

Ako nas izaberete imajte poverenja u nas, pratite naše instrukcije i videćete kako ćemo zajedno doći do željenog cilja. Za neke će to možda ići sa mukom, ali slatkom mukom, bez straha i neprijatnosti zato što nešto „ne znamo“ ili nam „sporije ide“. Mi nismo tu da Vas osuđujemo, već da Vam pomognemo.

Znamo i tvrdimo da se jezik ne uči brzo i lako, ne postoji formula koja će vam jezik „ugurati“ u glavu za kratko vreme i to Vam nećemo ni obećati, ali ono što Vam garantujemo je to da ćete uživati, dobiti vrhunskog predavača, posvećenog profesora i pre svega čoveka koji je i sam učio ili još uvek uči neki strani jezik pored onoga koji predaje i koji zna kako na pravi način da pristupi pojedincu. Garantujemo Vam da će takvo učenje biti relativno lako, a koliko brzo ćete napredovati zavisi od mnogo faktora. Tu su motivacija, odnos sa profesorom i drugim polaznicima, program po kome radite, aktivnosti, vežbe i pristup učenju jezika, koncentracija, rad kod kuće i još mnogo toga.

Biće nam drago da Vam objasnimo kako da učite kod kuće, jer nije svako učenje produktivno. Vreme koje Vam je potrebno da nešto usvojite možete skratiti ako imate prave instrukcije. Pričaćemo o procesu učenja, o mentalnim procesima koji se odvijaju u glavi dok učite, o tipovima učenika, o strategijama za poboljšanje usvajanja novih jezičkih jedinica, a sve to na jeziku koji učite. Svaka prilika za korišćenje jezika koji učite mora se iskoristiti, zar ne?

Naravno, bez Vašeg rada kod kuće nema pravih rezultata. Rad kod kuće ne mora biti naporan i dosadan. Naprotiv! Mi ćemo se postarati da vreme koje ulažete u rad van škole bude iskoršćeno na kreativan i edukativan način. Učestvovaćete u projektima, praviti prezentacije, uživati u lepoj književnosti i kreativnom pisanju, učestvovati u online diskusijama i tome slično. A sve to nećete ni osećati kao grozni domaći zadatak od kog ste uvek bežali!

Dakle, akcenat sasvim sigurno stavljamo na upotrebu jezika, a sve veštine se priprodno usvajaju, te je uspešnost i efikasnost učenja na veoma visokom nivou u poređenju sa tradicionalnim pristupima učenju jezika.

Mi vam garantujemo: