Potrebne su ti pripreme za TOLES ispit? Na pravom si mestu! Centar za jezičku edukaciju Queen Victoria Education će ti pomoći da se upoznaš sa formatom ovog testa, razviješ svoje jezičke veštine do nivoa koji ti je potreban, savladaš sve prepreke i efikasno se pripremiš za polaganje ovog međunarodnog ispita. Test of Legal English Skills ili TOLES je ispit namenjen aktivnim pravnicima i advokatima ili studentima prava koji planiraju da  karijeru ili školovanje i usavršavanje nastave u inostranstvu.

Ispit ima tri modula: Foundation, Higher i Advanced. Moduli odgovaraju nivoima od A2 do C2 po CEFR-u. Ispit se bazira na privrednom pravu, odnosno na leksici, jezičkim veštinama i gramatici koji su potrebni profesionalcu koji se datom oblašću bavi.

pripreme toles

Testiraju se tri jezičke veštine (čitanje, pisanje i slušanje), a kandidati rade integrisane zadatke kroz koje se testira i poznavanje pravnog žargona, vokabulara i gramatike.

Foundation modul je pismeni test čitanja, pisanja i slušanja od 90 minuta na kome je maksimalni broj poena 100, a okvirni nivo znanja potreban za polaganje ispita je A2 do B1. Higher modul je pismeni test čitanja, pisanja i slušanja od 135 minuta na kome je maksimalni broj poena 100, a okvirni nivo znanja potreban za polaganje ispita je B1 do B2. Advanced modul je pismeni test čitanja, pisanja, slušanja i upotrebe pravnog i poslovnog žargona (vokabular i gramatika) od 120 minuta na kome je maksimalni broj poena 500, a okvirni nivo znanja potreban za polaganje ispita je B2 do C2.

Sva tri modula se mogu polagati zasebno, za njih se dobijaju posebni sertifikati koji su kao takvi međunarodno priznati.

Više o TOLES ispitu možete pročitati ovde: http://www.toleslegal.com/

Centar za jezičku edukaciju Queen Victoria Education jedan je od zvaničnih centara za pripremu za TOLES i polaganje ovog ispita. U našim prostorijama se možeš pripremati za ispit i polagati bilo koji od tri modula u periodima koje organizacija Global Legal English Ltd. unapred određuje za svaku godinu.

Za više informacija o pripremama i datumima ispita kontaktiraj s nama.