Pripreme za BEC ispit, tj. Cambridge English – Business English Certificates, u Queen Victoria Education – da ti pripreme ne budu naporne, a da uspešno položiš ispit i stekneš međunarodno priznat sertifikat o svom znanju engleskog jezika!

Cambridge English: Business Certificates ili BEC ispiti namenjeni su poslovnim ljudima ili studentima ekonomije i poslovnih škola.

Ovi ispiti testiraju jezičke sposobnosti u specifičnom poslovnom kontekstu. Testiraju se četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i govorenje). Ispiti traju oko 3 sata i mogu se raditi u papirnoj ili kompjuterskoj verziji.

Postoje tri tipa poslovnih ispita: BEC Preliminary (objektivni nivo testa je B1 po CEFR-u), BEC Vantage (objektivni nivo testa je B2 po CEFR-u) i BEC Higher (objektivni nivo testa je C1 po CEFR-u).

Diplome koje se stiču su međunarodno priznate i mogu se koristiti za zaposlenje u inostranim kompanijama ili pri nastavku školovanja na ekonomskim fakultetima i poslovnim školama u zemljama engleskog govornog područja.

Pripreme za BEC ispite mogu otpočeti po završetku minimalno biznis nivoa B1 za BEC Preliminary, biznis B2 za BEC Vantage i biznis C1 za BEC Higher.

Cambridge exam preparation center PET KET FCE CAE CPE

Kao i svi Cambridge English ispiti, svi BEC testovi se rade u British Council-u. Queen Victoria Education je deo partnerskog programa British Council-a i vrši temeljnu jezičku pripremu za sve Cambridge ispite.

Više o BEC ispitima možeš saznati na sajtu Cambridge Assessment: BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher.

Za detaljnije informacije o pripremama za BEC, kontaktiraj s nama.

Savetujemo ti da pre započinjanja priprema proveriš svoj nivo znanja engleskog jezika. U našem jezičkom i pripremnom centru, razvili smo DIJAGNOSTIČKO TESTIRANJE, proces koji nam pomaže da đacima s velikom preciznošću predočimo vreme koje im je potrebno za pripremu, i damo predlog personalizovanog programa BEC priprema.