Pripreme za PET ispit, tj. Cambridge English – Preliminary English Test, u Queen Victoria Education – da ti pripreme ne budu naporne, a da uspešno položiš ispit i stekneš međunarodno priznat sertifikat o svom znanju engleskog jezika!

pripreme za PET

Cambridge English: Preliminary ili PET je test objektivnog B1 nivoa (po CEFR-u) i testira sve četiri jezičke veštine

(pisanje, govorenje, čitanje  i slušanje)Pisanje i čitanje se testiraju u okviru jedninstvenog pismenog dela, dok su slušanje i govorenje odvojeni delovi. Ispit traje 2 sata i 20 minuta i može biti sproveden na papiru ili kompjuterski. Uspešni kandidati dobijaju međunarodno priznat sertifikat kojim se garantuje to da vladaju osnovama engleskog jezika i da se u praktičnim životnim situacijama mogu sporazumeti sa drugim govornicima.

Pripreme za PET mogu otpočeti po završetku kompletnog A2 nivoa i dostizanja minimalno B1/1 nivoa opšteg znanja engleskog jezika.
Cambridge exam preparation center PET KET FCE CAE CPE

Kao i svi Cambridge English ispiti, sam test se radi u British Council-u. Naša škola je deo partnerskog programa British Council-a  i vrši temeljnu jezičku pripremu za sve Cambridge ispite.

Više o PET ispitu možeš saznati na sajtu Cambridge Assessment.

Svaki kurs pripreme za Cambridge ispite obuhvata paket koji se sastoji od sledećeg:

  • Broj časova predviđen programom
  • Jednu simulaciju celog testa
  • Open class dane , 1-2 puta u toku kursa, subotom, u unapred zakazanom terminu planom kursa, u trajanju od 90 minuta
  • Handout materijali
  • Online konsultacije sa profesorom 2x mesečno od po 1h – slanje eseja i pregledanje, pitanja polaznika itd.
Cambridge ispiti

Savetujemo ti da pre započinjanja priprema proveriš svoj nivo znanja engleskog jezika. U našem jezičkom i pripremnom centru, razvili smo DIJAGNOSTIČKO TESTIRANJE, proces koji nam pomaže da đacima s velikom preciznošću predočimo vreme koje im je potrebno za pripremu, i damo predlog personalizovanog/ grupnog programa PET priprema.