Potrebne su ti pripreme za ACT ispit? Na pravom si mestu! Centar za jezičku edukaciju Queen Victoria Education će ti pomoći da se upoznaš sa formatom ovog testa, razviješ svoje jezičke veštine do nivoa koji ti je potreban, savladaš sve prepreke i efikasno se pripremiš za polaganje ovog međunarodnog ispita.

pripreme act

ACT je još jedan američki ispit za upis na dodiplomske studije, pre svega na studijske programe prirodnih nauka.

Pripada takozvanim standardizovanim američkim testovima, što zapravo znači da nisu strani studenti jedini koji ga polažu. Sve standardizovane američke testove osim TOEFL-a moraju polagati i akademci i budući akademci koji su državljani samih SAD ili drugih država engleskog govornog područja. Ti testovi predstavljaju neku vrstu „američke mature“ i uglavnom su obavezni za sve visoko kotirane fakultete. Svaka institucija traži određeni broj bodova za upis, te se o tome takođe mora voditi računa pri prijavi na željene pripreme. Interesantno je to što svi ovi ispiti omogućavaju kandidatima takozvano „superskorovanje“ (super scoring) – ako tvoj rezultat iz jedne važne oblasti nije dovoljno dobar, pri ponavljanju testa možeš pažnju usmeriti na taj deo i kombinovati rezultate iz više rađenih ispita, sve dok ne dobiješ željeni skor. Međutim, ova mogućnost zavisi od više škole ili fakulteta za koji se prijavljuješ. Neke škole će u obzir uzeti samo tvoj najbolji skor na ispitu (ma koliko puta da ga polažeš), a neke će dozvoliti superskorovanje iz više ispita. O tome bi se trebalo raspitati kod tamošnjih službi nadležnih za studentska pitanja.

Ispit se sastoji iz četiri zasebna testa: test znanja engleskog jezika, test matematičkih sposobnosti, test kritičkog čitanja i razumevanja prirodnih nauka i analitičko pisanje (koje se ne mora ni raditi, osim ako to budući fakultet ne zahteva izričito). Test kritičkog čitanja i razumevanja prirodnih nauka je zapravo ono što razlikuje ovaj test od SAT-a. Od kandidata se očekuje da na osnovu prethodnog znanja i pročitanog teksta rešava zadatke iz biologije, hemije i fizike, dakle, da povezuje pročitano sa poznavanjem prirodnih zakona, a gradivo koje se pokriva pripada opsegu naše srednje škole (prirodni smer).

Svi zadaci su napravljeni po tipu izbora između više ponuđenih opcija.

Ispit se radi na papiru i traje 3 sata ili 3 sata i 40 minuta, ako se radi i pisanje.

Za ispit se prijavljuje na sajtu organizacije ACT.

Šta je potrebno za prijavu ACT ispita?

Savetujemo ti da pre započinjanja priprema proveriš svoj nivo znanja engleskog jezikaprirodnih nauka. Više o ACT ispitu možete pročitati ovde:  http://www.actstudent.org/ 

 Ako te interesuju pripreme za ovaj ispit, pozivamo te da se obratiš administraciji škole kako bismo mogli uklopiti tvoje pripreme za ACT u postojeće datume polaganja i uputiti te na centar za polaganje. jezičkom i pripremnom centru, razvili smo DIJAGNOSTIČKO TESTIRANJE, proces koji nam pomaže da đacima s velikom preciznošću predočimo vreme koje im je potrebno za pripremu, i damo predlog personalizovanog programa ACT priprema.