beleske za dobre ocene

Kakve su tvoje beleške? Ukoliko su neuredne, neorganizovane i ne možeš da ih rastumačiš, sva je prilika da ti neće biti mnogo od pomoći prilikom učenja. Kako izgledaju dobre beleške? Važno je da na početku napomenemo da iako naoko lepše, dobre beleške nisu rezultat lepog rukopisa već dobre organizacije.

Zbog čega su beleške važne?

Jedan od najboljih načina da zapamtiš, ali i da razumeš materiju o kojoj učiš, je da praviš dobre beleške dok si na času. One ti pomažu da razviješ jezičke veštine, pamtiš koncepte, i bolje razumeš teme o kojima učiš. Neka istraživanja pokazuju da dobre beleške čak smanjuju i nivo stresa kada dođe vreme polaganja ispita.

Kao i sve ostalo, i pravljanje dobrih beleški se uči, a jednom kada savladaš tehniku razvićeš sposobnosti da:

 • aktivno slušaš predavanja,
 • razmišljaš o onome što zapisuješ, pa samim tim i bolje pamtiš i brže učiš,
 • logički povezuješ teme,
 • pametno obnavljaš gradivo.

Postoji nekoliko strategija/stilova pravljena beleški i pre nego što se zapitaš koji je stil najbolji, da ti odgovorimo da takav ne postoji. Poenta je u tome da izabereš stil koji tebi najviše odgovara. Takođe, slično modnim stilovima, i stilovi pravljenja beleški se menjaju vremenom, tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da ćeš od srednje škole do postdiplomskih studija sigurno promeniti barem tri stila, ali i da paralelno koristiš više njih. U nastavku ti dajemo 5 stilova pravljenja beleški, a na tebi je da odabereš jedan ili više koje ćeš koristiti.

1. CORNELL METOD

Cornell metod ti pomaže da beleške organizuješ u lako razumljive celine. Ovaj metod je efikasan zbog toga što se sve glavne teze, kao i detalji, primeri i rezime nalaze na jednom mestu. Preporučujemo ih đacima koji se pripremaju za međunarodne ispite, na primer za neki od Cambridge ispita (FCE, CAE, CPE).

PREDNOSTI:

 • Beleške su organizovane, uredne, pregledne
 • Lako se mogu koristiti prilikom obnavljanja gradiva
 • Jasno se vide glavne ideje i koncepti 

KAKO IZGLEDAJU?

 1. U deo Notes unosiš beleške tokom časa: osnovne crtice, ali i poneke detalje.
 2. U deo Cues nakon časa unesi pojmove koji će ti pomoći da se setiš najvažnijh informacija sa časa, a mogu se koristiti i za unos pitanja, novih reči i izraza koje si naučio/la na času.
 3. Summery deo služi za kratak pregled najvažnijih ideja sa časa.
beleske

2. METODA MAPIRANJA

Metoda mapiranja je odlična za vizuelne tipove učenika. Ovaj metod pravljenja beleški ti pomaže da lakše povežeš pojmove, koncepte i sl. Mogu ti biti od pomoći za vežbanje veštine pisanja različitih tipova eseja za međunarodne ispite kao što su IELTS ili TOEFL.

PREDNOSTI:

 • Jednostavna, vizuelno jasna i pregledna
 • Dobra je za opisivanje procesa i njegovih faza/koraka

KAKO IZGLEDAJU?

Stranica je organizovana prema temama. Glavna tema se grana na podgrupe, zatim na detelje i dalje na teze. Najpre zapiši glavnu temu, koju ćeš podeliti na dve ili više pomoćne teme ili podele, a zatim zapiši glavne odlike/ detalje, a zatim po tačkama unosi ostale informacije.

beleske

3. METODA SKICE

Kod ove metode koriste se uz pomoć naslova, podnaslova i ključnih teza, informacije organizuju u nekoliko celina. Ovaj metod je koristan onda kada se uči o temama koje obiljuju detaljima. Slično kao i prethodna, dobra je za vežbanje veštine pisanja.

PREDNOSTI:

 • Beleške su dobro strukturirane 
 • Lako se vidi veza između glavnih i sporednih tema, kao i glavni argumenti
 • Ključne zabeleške mogu da posluže kao pitanja prilikom preslišavanja gradiva

KAKO IZGLEDAJU?

Svaki deo ima svoj naslov i glavnu temu. Ispod glavne teme se zapisuju činjenice koje podržavaju glavnu temu (tezu), kao I detalje.

beleske

4. METODA TABELE

Kod ovog metoda koristi se više kolona kako bi se informacije bolje organizovale. Ova metoda je korisna kada se navodi veliki broj činjenica ili kada se utvrđuju uzročno-posledične veze između tema. Mogu se uspešno koristiti za beleške za Speaking deo ispita, ali i za analizu pročitanog teksta.

PREDNOSTI:

 • Činjenice su organizovane po kolonama, odnosno temama
 • Sadrži ključne informacije o svakoj temi

KAKO IZGLEDAJU?

Stranica je podeljena u kolone, po jedna kolona za svaku kategoriju. Ispod svake kategorije se unose detalji koji se na nju odnose.

beleske

5. METODA REČENICA

Metoda rečenica znači da za svaku temu zapišeš jednu rečenicu. Ovaj metod se pokazao kao izuzetno koristan na časovima na kojima se za kratko vreme pređe više oblasti odnosno kada se podeli veliki broj informacija. Ovo je ujedno i najčešće korišćen način pravljenja beleški.

PREDNOSTI:

 • Zapisivanje krathih rečenica (teza) ti pomaže da izdvojiš ono što najvažnije u lekciji
 • Beleške su veoma jednostavne, samim tim pregledne i pogodne za obnavljanje

KAKO IZGLEDAJU?

Svaki novi detalj koji je u vezi sa glavnom temom zapiši kao novu tezu ili tačku. Glavne teme piši jedne ispod druge. Na ovaj način formiraš kratke celine koje ti kasnije mogu koristiti prilikom preslišavanja.

beleske